BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Modrá kategorie CLASS:PUBLIC CREATED:20230510T120349Z DESCRIPTION:Přijďte si užít již tradiční oslavu dne dětí u nás v SUMĚ. Všichni jste srdečně zváni!\nJako vždy pro vás budou připrav eny zajímavé hry\, dárky\, zábava a bodované soutěže. Nebude chybě t ani oblíbený závodní trenažér\, herní koutek s Xboxem\, sladkosti pro každého\, malování pro nejmenší a mnoho dalších aktivit. Cel ý den pak zakončíme slosováním o hodnotné ceny a vyhlášením nejle pších časů na trenažéru\, které také odměníme.\n\nZapište si do kalendáře\, 1. června 2023 od 12 hodin se na všechny těšíme před naší firmou a doufáme\, že se tu sejdeme v hojném počtu\, jako v letech předešlých!\n\nProgram a d alší detaily v tomto článku . 😉\n\nA pokud jste u nás na MDD ještě nikdy neby li\, můžete se zatím podívat alespoň na fotografie z minulých ročn íků .\n \ n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20230601T170000 DTSTAMP:20230510T120349Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20230601T120000 LAST-MODIFIED:20230510T120349Z LOCATION:SUMA spol (Antala Staška 1074/53a\, Praha 4 Hlavní město Praha \, CZ) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:SUMA - Mezinárodní den dětí 2023 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B01237432D83D901000000000000000 010000000CA0353AF406A4647AC19B6330308399F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

< span style='font-size:12.0pt\;font-family:Montserrat\;color:#333333'>Přij ďte si užít již tradiční oslavu dne dětí u nás v SUMĚ. Všichni jste srdečně zváni!

Jako vždy pr o vás budou připraveny zajímavé hry\, dárky\, zábava a bodované sou těže. Nebude chybět ani oblíbený závodní trenažér\, herní koutek s Xboxem\, sladkosti pro každého\, malování pro nejmenší a mnoho da lších aktivit. Celý den pak zakončíme slosováním o hodnotné ceny a vyhlášením nejlepších časů na trenažéru\, které také odměním e.

Zapište si do kalendáře\, \;1. června 2023 \;od 12 hodin \;se na všechny těšíme  \;před naší firmou  \;a doufáme\, že se tu sejdeme v hojném počtu\, jako v letech př edešlých!

Program a další detaily v tomto článku.
😉\;

A pokud jste u nás na MDD je ště nikdy nebyli\, můžete se zatím podívat alespoň na \;
fotografie z minulých ročníků.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1440M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR