Suma pomáháJsme moc rádi, že máme možnost pomáhat, považujete to za svou povinnost. Vybíráme si organizace a projekty, které nám dávají smysl. Nestraníme jen jedné oblasti, pomáháme sportu, dětem, handicapovaným a sociálně slabým, vzdělání a kultuře. Když můžeme, tak pomůžeme - má to smysl a dělá nám to radost. 

 

Jsme partner České baseballové asociace

Proč právě baseball? Baseball není v naší zemi příliš rozšířen a okruh jeho příznivců není tak velký, jak by si tento sport zasloužil. Baseball a my máme mnoho společného, je toho hodně co nás tento sport a strategie jeho hry může naučit. Baseball je hra, která rozvíjí talent nejen po fyzické stránce, ale také po stránce obratnosti, postřehu, smyslového vnímání, úsudku a smyslu pro kolektivní hru. Jedná se o hru, ve které je třeba znát pravidla hry, umět zvládat různé situace, respektovat se navzájem a důvěřovat a bezvýhradně respektovat pokyny coache. 

Našim cílem je, aby všichni naši zaměstnanci prokazovali v praxi tyto vlastnosti.

"Baseball jsou nejrychlejší šachy na světě" 
                                                       - Ernest Hemingway

 
Týmová hra
I my pracujeme v týmu, kde je nutné, aby se jeden na druhého mohl spolehnout, každý děláme něco trochu jiného, navzájem se potřebujeme a jen součinností všech můžeme vytvořit kompaktní tým, který nezaskočí žádná situace.

Všestrannost
Obor naší činnost vyžaduje všestranné znalosti v oboru výpočetní techniky, protože i u nás platí, že vše souvisí se vším.

Dynamika
Stejně jako baseball vyžaduje rychlé zhodnocení situace, přehled a rychlou reakci, tak i obor IT se stále dynamicky mění a je nutné na tyto změny pružně a s přehledem reagovat.

Řízení
Baseball potřebuje coache, který s nadhledem řídí hru, i společnost pokud má na trhu obstát potřebuje schopné coache, kteří ji s nadhledem řídí.

 

Sponzorujeme baseballový klub Eagles

Myslíme si, že každý kdo má možnost, by měl podporovat neziskové oblasti našeho života a proto ani my nechceme zůstat stranou. Již od roku 2001 přispíváme k rozvoji baseballu u nás. Jsme jedním ze sponzorů sportovního klubu Eagles. Velmi nás těší, že můžeme přispět k rozvoji nádherného sportovního areálu SK Krč, kde se na pěti hřištích odehrávají souboje ve všech dětských, ženských i mužských softbalových a baseballových kláních. Je radost dívat se na každoroční rozvoj areálu a na sportovní nasazení hráčů všech věkových kategorií s pocitem, že i naše společnost k tomu mohla přispět.

 

Sponzorujeme projekt Žijme sportem!

Pořad Žijme sportem! je televizní projekt, který má za cíl přiblížit jednotlivá sportovní odvětví a disciplíny mladé populaci a především jejich rodičům. Smyslem pořadu je sportovní osvěta mezi dětmi a návod pro rodiče, jakou sportovní cestu svému potomkovi vybrat. Na každý sport se podíváte pod různými úhly a bude hodnocena jeho finanční a fyzická náročnost, na sport se podíváte i očima lékaře, funkcionáře, zajímat vás určitě bude uplatnění v pozdějším věku, event. možnosti, kam se sportem cestovat. V magazínu budou radit dětem takové hvězdy jako Petr Čech, Martina Sáblíková, Barbora Špotáková nebo Zdeněk Štybar.

 

Sponzorujeme baletní školičku Isabely Soukupové

Balet je zobrazení reálné skutečnosti pohybem...


Je to umělecký pohyb, který vyjadřuje pocity, nálady, děj, různé zážitky. Umělecký pohyb musí splňovat estetická kritéria a zákonitosti taneční techniky. Tanec probíhá v čase a prostoru a má určitý rytmus a dynamiku. Vzniká spojováním jednotlivých tanečních prvků (kroků, gest, různých pohybů těla). Tanec vytváří estetické a ideové hodnoty, které mají u diváka vyvolávat psychologickou odezvu (pocit radosti, dojetí, účast s osudy lidí, kteří jsou na jevišti představováni, poučení). Síla prožitku je závislá na vnímavosti diváků a přesvědčivém výkonu tanečníků, ale i všech ostatních složek, podílejících se na představení.

 

Sponzorujeme sociální auto Greendoors

Občanské sdružení Green Doors je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Zaměřují se především na práci s mladými, krátkodobě nemocnými klienty, které podporují v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. Rolí Green Doors v tomto systému je poskytovat klientům komplexní podporu v oblasti přípravy na práci. Sociální auto pomáhá s dopravou osob s duševním onemocněním, ale také s přepravou potřebných věcí. Na fotografie z předávání vozu se můžete podívat v naší galerii.

 

SUMA podporuje také sociální auto SHTD

SPOLEČENSTVÍ HARMONIE TĚLA A DUCHA (SHTD) je občanské sdružení dětí a mládeže, které se zabývá širokým okruhem volnočasových aktivit směřujících k upevnění zdraví, rozvoji tělesných a duševních sil a harmonickému biopsychosociálnímu vývoji jedince. Věnují se především zdravotně a sociálně oslabeným jedincům vyrovnávat se s vlastními handicapy a cíleně je integrují do většinové společnosti vrstevníků. Proto jsme velmi rádi, že i my jsme mohli přispět.

SHTD pečuje především o děti s epilepsií, hydrocefalem, mozkovou obrnou, autizmem, mozkovými dysfunkcemi, astmatem, alergiemi, enurézou, nadváhou, kombinovanými vadami, poúrazovými stavy a tak podobně. Také však o děti v náhradní rodinné a výchovné péči (dětské domovy, Klokánky), včetně romského etnika a národnostních menšin s různým onemocněním a psychosociálními deprivacemi. Podle dostupných informací jsou v ČR jediní, kteří ve volnočasových aktivitách pečují o tak široké spektrum chronických nemocí a psychosociálních deprivací.

SHTD tuto činnost vykonává již 22 let v ročním rozsahu cca 500 účastníků z celé ČR, z toho více než 60% handicapovaných. V průběhu roku pořádají pravidelnou klubovou činnost a víkendové akce zejména pro děti a mládež z pražského regionu a Středočeského kraje. Ozdravných pobytů v době veškerých prázdnin v roce se zúčastňují rovněž i děti a mládež z celé ČR. SHTD spolupracuje s předními odborníky v oblasti zdravotnictví, psychologie, pedagogiky, sportů aj. Od roku 2007 je nositelem čestného titulu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Rovněž získalo ocenění Ministerstva zdravotnictví za práci se zdravotně handicapovanými dětmi. Je pozitivně hodnoceno odbornou i laickou veřejností.

Cílem této dlouhodobé péče je zlepšovat zdravotní, tělesný a psychický stav každého jedince. Již od mládí učit děti významu osobní aktivity a zodpovědnosti za své zdraví-salutogenezi. Prohloubit a zkvalitnit integraci zdravotně oslabených, chronicky nemocných, sociálně znevýhodněných, do obecné skupiny dětské a dospívající populace, ve které není místo pro segregaci, separaci, méněcennost, xenofobii, šikanu a podobně. Na fotogalerii z předání námi sponzorovaného vozu se můžete podívat tady.

 

Podporujeme nezisková občanská sdružení

Finanční podpora (10% zisku) neziskových občanských sdružení zaměřených na pomoc dětem, sociálně slabým, zvířatům vtísni, vzdělávání a sportu.