SLA - servis a správa IT

SLA - servis a správa IT

A máte klid, vaše IT je teď naše starost

Číst více...

CSP - Microsoft licence

CSP - Microsoft licence

Licence plaťte jen když je potřebujete, třeba jeden den

Číst více...

Suma Safe - zálohování M365

Suma Safe - zálohování M365

Zálohovat, zálohovat ... a když nevíte co, tak zálohovat

Číst více...

Dlouhodobý pronájem IT

Dlouhodobý pronájem IT

Když vám to nepatří, tak vám to nestárne

Číst více...

Správa a servis ICT

 

Nikdo neumí a nemůže dělat všechno sám. Jsou činnosti velmi specifické a náročné na neustálé vzdělávání a sledování nových trendů, které by měli dělat pouze odborníci. Mezi tyto činnosti patří i správa ICT. Jedině ten, který se oblasti IT naplno věnuje a neustále se vzdělává, je schopen obsáhnout veškeré souvislosti a vykonávat správu tak, aby IT sloužilo uživateli a ne naopak.

Funkční IT je dnes základem práce drtivé většiny firem. Pokud se chcete plně věnovat své práci, svěřte starost o IT nám.

 

Problémy s vlastním IT


Domněnka, že s vlastním IT máte vše plně pod kontrolou, se mnohdy ukazuje jako mylná . Často dojde k výpadkům správy ICT v době dovolených, nemocí nebo při odchodu klíčových zaměstnanců. Stává se, že vnitrofiremní IT oddělení si vytvoří vlastní pravidla, návyky a postupy, které nejsou v souladu s obecně platnými standardy správy ICT a to především v oblasti bezpečnosti. Vnitrofiremní IT se často nerozvíjí a nereaguje na moderní trendy a inovace v oblasti IT, ať již je to z důvodu nedostatku času, vůle a nebo nedostatečného rozpočtu na rozvoj IT pracovníků.  
 

Externí správa ICT (nebo dříve více používané, outsourcing IT) od toho správného partnera má řadu výhod.

 

Náš přístup

 

Poskytujeme správu ICT, která je jasně definovaná SLA smlouvou a která je navržena přímo pro konkrétního zákazníka.  Naše firma má vypracovaný proces zástupnosti klientských techniků, proto je naše správa ICT bez výpadků. Výkaz práce našich techniků předkládáme pravidelně a bez vyzvání. Každá naše činnost je zdokumentována a její význam může být kdykoliv klientovi objasněn.

 
Při správě ICT pracujeme pro klienta, jeho zájmy jsou pro nás prioritou. Jednáme vždy korektně a ke svěřené infrastruktuře přistupujeme zodpovědně. Veškeré činnosti děláme s důrazem na bezpečnost, ochranu dat a majetku klienta a s cílem zajistit mu bezproblémový provoz. Nejsme pouze dodavatelem  - jsme partnerem se vším všudy. Nasloucháme požadavkům klientů a snažíme se hledat cesty, jak mohou svých cílů dosáhnout s podporou IT rychleji, ekonomičtěji, pohodlněji. S mnoha klienty spolupracuje již více jak 25 let.

 

Víme, že výběr správného partnera pro správu ICT je citlivým a strategickým rozhodnutím. Jsme přesvědčeni, že náš tým, je tou správnou volbou. 

  


Proč my?

 

 • Dlouholeté stabilní postavení na trhu ICT služeb
 • Kvalifikovaný a stabilní technický tým
 • Korektní, profesionální a přátelské vztahy s našimi klienty
 • Dlouhodobé partnerství a vzájemná důvěra s IT partnery
 • Znalost a zkušenost s ICT malých, středních i velkých společností
 • Znalost specifik IT v různých oborech podnikání
 • Flexibilita a vysoké pracovní nasazení
 • Vysoká kvalita odvedené práce
 • Přístup ke klientovi a firemní kultura


Jací zákazníci nám důvěřují?

 

Jsou to velké společnosti se stovkami pracovních stanic, ale i malé firmy jen s několika počítači.

Naši klienti podnikají v různých oborech. Jsou to například lékaři, právníci, stavební firmy, vědecké instituce, hotely a cestovní kanceláře, náročná vývojová pracoviště... Každý obor a jeho IT má svá specifika, každý dělá něco jiného a potřebuje k práci něco jiného - proto ke každému klientovi přistupujeme individuálně a přizpůsobujeme se jeho potřebám. 

 

Naše služby

 

Je na konkrétním zákazníkovi, jaké naše služby se rozhodne využívat. My jsme připravení nabídnou vše co umíme.

Nejčastěji zákazníci volí kombinaci naších ICT modulů služeb, kterými jsou SLA, CSP, Suma Safe a dlouhodobý pronájem techniky - doplnit lze o další často nabízené služby, nebo o cokoliv jiného co zákazníkovi přinese technickou podporu v jeho oboru.

Co vám správa IT od Sumy přinese?

 

 • Zjednodušení a přehlednost IT
 • Využití nejnovějších technologií
 • Dodávky techniky i spotřebního materiálu
 • K dispozici je celý náš IT tým, nikoliv jen jednotlivec
 • Přenesení zodpovědnosti za správu IT na nás
 • Vyšší bezpečnost a plány zálohování, verzování
 • Optimalizaci techniky i nákladů na její správu

Outsourcing IT je vysoce individuální záležitost. Správce ICT a klient si musí rozumět a důvěřovat. Zda právě mezi vámi a našim týmem vznikne taková spolupráce zjistíte pouze při osobním jednání. Pokud máte o stavu vašeho současného IT pochybnosti, nebo pokud si chcete o něm jen promluvit a zjistit jak to vidí někdo zvenčí, kontaktujte nás a pojďme o tom mluvit. Pokud vám "sedneme",  vypracujeme vám konkrétní nabídku, či návrhy na zlepšení.

   

Jan Weiser

Slouží vám vaše IT ?
Pojďme o tom mluvit ...          

Jan Weiser