Servis informačních technologií klientům poskytujeme na základě SLA (Service Level Agreement), nebo chcete-li česky -  dohody o úrovni poskytovaných služeb. Jsme schopni v rámci servisní činnosti pokrýt celou oblast IT. Na jakých konkrétních službách a na jakých parametrech těchto služeb jsme se dohodli, popisuje právě  Smlouva o servisní činnosti - SLA.  

Podpisem SLA smlouvy se zákazník stává naším servisním klientem.

IT outsourcing je individuální služba stejně jako její cena. Ta se odvíjí od počtu pracovních stanic a serverů, počtu a charakteru provozovaných aplikací, od dohodnuté frekvence návštěv a reakční doby v případě problému - zkrátka od parametrů smlouvy.

 

Jaké jsou parametry smlouvy

 

O co se staráme?

 • zda se staráme o koncové stanice, NB, servery, tisková řešení, specifické periferie
 • jaké programové vybavení spravujeme
 • kde se technika nachází

Kdo má servis na starost?

 • každý klient má svého primárního technika a primárního obchodníka
 • ve smlouvě jsou také uvedeni další technici, kteří se o klienta starají
 • smlouva uvádí i kontaktní osoby na straně klienta 

Jaká je dostupnost služby?

 • pracovní dny, víkendy, svátky
 • četnost preventivních zásahů 
 • rychlost servisního zásahu pro jednotlivé typy techniky
 • maximální doba pro vyřešení incidentu
 • doba aktivace náhradního řešení

Jaké jsou platební podmínky?

 • cena služby
 • splatnost

Další ujednání?

 • blokace náhradní techniky na skladě
 • platební podmínky
 • správa dokumentace

Parametry smlouvy se vždy řídí individuálními potřebami klienta, a to jak z hlediska jeho technických potřeb, tak s ohledem na finanční zdroje. Parametry SLA lze dle požadavků zákazníka modifikovat kdykoli v průběhu vlastního smluvního vztahu - SLA roste s klientem.

 

Správa IT zahrnuje

 • Konfiguraci serverů
 • Správu serverů - bezpečnost, zálohování, archivace
 • Komplexní zabezpečení dat i celé infrastruktury
 • Konfiguraci stanic
 • Antivirovou a antispamovou ochrana
 • Podporu uživatelů (service desk)
 • Instalaci sítí
 • Řešení havarijních stavů, které nastanou
 • Předcházení havarijním stavům v budoucnu
 • Vzdálený profylaktický monitoring
 • Zálohování
 • Online monitoring 24/7
 • Poskytnutí náhradního hardware
 • Dodávky IT včetně spotřebního materiálu
 • Poradenství, návrhy modernizací a optimalizací provozu

ICT musí fungovat jako celek. Soustřeďujeme se na komplexní ICT řešení, zahrnující plnou funkčnost hardwaru, softwaru a služeb na míru. Obzvláště v kombinaci s našimi dalším programy správy ICT, jako jsou CSPSuma Safe a dlouhodobý pronájem techniky získává klient prostor pro realizací cílů svého podnikání s využitím špičkových informačních technologií a za podpory našeho spolehlivého technického týmu. Takový klient se nemusí o IT starat vůbec, může věnovat čas pouze rozvoji svého podnikání za podpory nejmodernějších technologií, nebo tomu - co ho právě baví.  

 

Jan Weiser

Staňte se naším klientem a věnujte se tomu, co vás baví.

Jan Weiser