Whistleblowing se týká situace, kdy zaměstnanec či jiná osoba v organizaci odhalí nějaké nepravosti, například korupci, porušení zákona nebo etických norem a toto chování pak ohlásí. Pro ochranu oznamovatelů (whistleblowerů) byla přijata směrnice EU 2019/1937.  Tato směrnice mimo jiné nařizuje:

 • Zřídit vnitřní oznamovací systém, který umožňuje důvěrně posílat oznámení 24 hodin 7 dní v týdnu
 • Chránit identitu oznamovatele ochránit ho před jakýmikoliv odvetnými opatřeními
 • Zpřístupnit oznamovací systém nejen vašim zaměstnancům, ale i dalším skupinám osob (stážistům, brigádníkům, uchazečů o práci, ...)
 • Zajistit, že odesílatel oznámení obdrží potvrzení o jeho přijetí
 • Informovat oznamovatele o krocích provedených v rámci šetření jeho oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti
 • Vytvořit interní směrnici o ochraně oznamovatelů a s tím související právní dokumenty
 • Zpracovávat poskytnuté údaje v souladu s GDPR
 • Vést zabezpečený systém pro archivaci jednotlivých oznámení ze všech zdrojů v elektronické podobě

Whistleblowing není udávání, stěžování nebo pomluva. Whistleblower není veden osobní mi zájmy, nebo ziskem či jiným osobním přínosem. Naopak whistleblowing se týká oznámení neetických nebo protiprávních praktik, které poškozují veřejný zájem. Nejčastějším takovýmto případem je korupce. 

Ochrana oznamovatelů se týká subjektů které jsou:

 • společnosti  které zaměstnávají minimálně 50 zaměstnanců 
 • zadavatelé veřejných zakázek
 • vybrané orgány veřejné moci

Abychom vám pomohli s řešení této právní povinnosti jsme vám připraveni dodat kompletní řešení od vypracování směrnic, systému na zadávání oznámení a vlastní řešení těchto oznámení.

  

Tomáš Sýkora

Potřebujete konzultaci ohledně této služby? Kontaktujte mě ...    

Tomáš Sýkora

Pokud jste již klientem této naší služby, přihlaste se pro vstup do interní zóny.