Drtivou většinu činností a rozvoje naší společnosti financujeme z vlastních zdrojů. Jsou ale projekty, u kterých jsme využili možnost podpory v rámci programů financovaných prostředky EU.

Investice do našich projektů ze strany EU nám pomohla projekty realizovat rychleji a ve větším rozsahu, než by tomu bylo bez této podpory.

Podporu získaly tyto naše projekty.


Projekt Suma Servis Sector - SSS
regional development

V roce 2014 se naší společnosti podařilo získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Dotace byla poskytnuta na projekt: SUMA Servis Sector - SSS registrační číslo projektu CZ.2.16/3.3.00/22550.

Od 1. 11. 2015 je webový informační systém SSS v ostrém provozu.

 
Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu bylo vytvoření inovativního, unikátního webového informačního systému určeného pro technickou správu klientů naší společnosti.
 • Webová aplikace slouží pro optimalizaci správy, k jejímu vyhodnocení a vyúčtování, poskytuje přehled našim klientům, slouží k optimalizaci lidských i ostatních zdrojů.
 • Webový informační systém je napojen na náš stávající informační systém a je provozován na dvou nových serverech, které jsou součástí dodávaného systému


Přínosy projektu

 • Hlavním přínosem projektu je optimalizace práce, inovativní přístup ke klientovi, zvýšení efektivity a tím zvýšení obratu v oblasti poskytování služeb outsourcingu.
 • Nový webový informační systém, který vznikl v rámci projektu, dá pro další období naší společnosti potře


Stav rozpracovanosti projektu

 • Na konci října 2015 byl webový informační systém úspěšně dokončen a předán k užívání do ostrého provozu.
 • Již od konce roku 2015 probíhá plnění systému daty. 
 • Systém je naplnění daty a plně využíván, v rámci interních systém je znatelná významná úspora času.


Zodpovědné osoby
Vedoucí projektového týmu: Daniela Sýkorová
Technický manažer projektu: Tomáš Sýkora
Finanční manažer projektu: Radek Březina


Projekt Suma Profesional

profesní rozvoj zaměstnanců ohrožených na trhu práce

OPPA

V roce 2013 se naší společnosti podařilo získat podporu vzdělávání pro naše zaměstnance z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Dotace byla poskytnuta na projekt: "SUMA Profesional – profesní rozvoj zaměstnanců ohrožených na trhu práce" registrační číslo projektu CZ.2.17/1.1.00/36015.

V srpnu 2014 jsme úspěšně ukončili vzdělávání zaměstnanců v rámci tohoto projektu. Délka trvání projektu byla stanovena na jeden rok, od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.

 
Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace a prohloubení odbornosti 11 zaměstnanců společnosti spadajících do skupiny osob ohrožených na trhu práce.
 • Projekt významným způsobem přispěl k vyšší úrovni pracovních i osobnostních kvalit těchto zaměstnanců a zvýšil tak jejich možnost uplatnit se na trhu práce.
 • Vzdělávání podporuje jejich rozhled, operativní řešení problémů a adaptabilitu na nové situace, se kterými se v praxi setkávají.


Oblasti, kde došlo k rozvoji vzdělání

 • Rozvoj odborných znalostí IT odborníků
 • Právnické minimum obchodníka
 • Rozvoj obchodních a manažerských znalostí
 • Rozvoj jazykových dovedností
 • Po celou dobu realizace projektu byl kladen důraz na tematickou návaznost na již realizované vzdělávání a na praktičnost získaných znalostí a dovedností. V následujícím období na nastartovaný rozvoj zaměstnanců navážeme v souladu s principy vzdělávacího programu, který jako produkt v rámci projektu vznikl a který se stal nepostradatelnou pomůckou pro další rozvoj našich zaměstnanců.


Spolupráce v rámci projektu

 • Vzdělávání, v rámci projektu, proběhlo za finanční podpory OPPA, ve spolupráci s dodavateli vzdělávání společnostmi SPUSA v oblasti výuky anglického jazyka, společnosti GOPAS, a.s. v oblasti odborných technických znalostí a společnosti 1.VOX, a.s. v oblasti měkkých dovedností a právního minima.
 • Školení probíhala v sídle naší společnosti na adrese Praha 4, Antala Staška 1074/53a a ve vzdělávacích střediscích školitele.


Průběh a výsledky vzdělávání

 • Díky pravidelným individuálním hodinám anglického jazyka výrazně vzrostla jazyková dovednost podporovaných osob, jejich komunikační schopnosti i aktivita při komunikaci s cizojazyčnými zákazníky a obchodními partnery.
 • V oblasti odborného technického vzdělání jsme dosáhli potřebných certifikačních zkoušek. Díky této certifikaci jsme dosáhli na partnerství se společností Microsoft až na úroveň Gold partner, hned ve dvou oblastech (Gold Midmarket Solution Provider, Gold Small Business).
 • Kurzy měkkých dovedností rozvinuly schopnosti našich obchodníků. Celkově došlo k systematickému rozvoji našich zaměstnanců, který posunul jejich pracovní i osobnostní kvality. Byl postaven základ vzdělanosti, na kterém budeme moci v budoucích letech stavět.
 • Jsme si vědomi, že rozvoj zaměstnanců je dlouhodobý systematický proces a že bez dalšího návazného vzdělávání a rozvoje by jednorázová investice do vzdělání byla investicí v dlouhodobém hledisku ztracenou. Proto jsme rádi, že v rámci projektu vznikl i dlouhodobý plán rozvoje zaměstnanců, který je základem pro další cílevědomý rozvoj našeho pracovního kolektivu.


Zodpovědné osoby
Koordinátor projektu: Daniela Sýkorová